Đỗ tương mỹ

Luckily, there’s a way to create a safer passcode and use the more convenient numerical keypad

Bột Ngô cao đạm

Bột Gluten bắp được làm bằng cách sấy khô, trong quá trình chế biến tách hơi nước gluten từ bắp

Sản phẩm này có giá trị dinh dưỡng cao gấp 3 lần so với ngô hạt ban đầu và nâng cao hàm lượng vitamin và khoáng vi lượng.

Bột gluten ngô có giá trị protein và methionine cao và rất phù hợp đối với những khảu phần giàu năng lượng.Lợi ích quan trọng nhất của nó là hàm lượng cao về xanthophll cần cho nhuộm màu trứng và da gà broiler.
botngo

Tiêu chuẩn chất lượng

Protein: 61 %

Moisture: 10 %

Fat: 4 %

Protein Fat: 65 %

Fiber: 1.7 %

 https://scamquestra.com/24-bekapy-sohranenie-informacii-dlya-sledstviya-6.html

So far, nctm officials say, they have been encouraged by the response